ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

 

Ο ΕΟΤ, λαμβάνοντας υπόψη το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τον Τουρισμό, το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ για το 2022 του Υπουργείου Τουρισμού, τις τάσεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς, τις τρέχουσες συνθήκες της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τις προβλέψεις για το πως επηρεάζεται η τουριστική συμπεριφορά κατά το τρίτο έτος πανδημίας, καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις και την επικοινωνιακή στρατηγική του έτους 2022, εμπλουτίζοντας περαιτέρω τη βάση πάνω στην οποία κτίζεται το νέο αφήγημα για τον ελληνικό τουρισμό.

 

Επικοινωνιακό Positioning

Η ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο, σύγχρονο, ελκυστικό, υγειονομικά ασφαλή, πολυνησιακό προορισμό με παράλληλα πολυποίκιλη ενδοχώρα, που προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες θεματικού τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενισχύοντας ταυτόχρονα το παραδοσιακό προϊόν «ήλιος και θάλασσα» με οριζόντιο γνώμονα τη βιωσιμότητα.

Γενικοί Στόχοι Μάρκετινγκ

  • Εδραίωση της Ελλάδας ως top of mind τουριστικού προορισμού, μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης της μοναδικής τουριστικής ταυτότητας της χώρας (brand identity).
  • Ενίσχυση της φήμης της Ελλάδας ως προορισμού μοναδικών πολυθεματικών εμπειριών και δευτερευόντως ως ασφαλούς υγειονομικά προορισμού.
  • Άμβλυνση της εποχικότητας μέσω της διαφοροποίησης του προϊόντος. Προώθηση ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού που θα έχουν το χαρακτήρα της μοναδικής και πολυθεματικής εμπειρίας με έμφαση στη γεωμορφολογική υπεροχή της χώρας και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ανάλογα με τις δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας, σε συνδυασμό με τις τάσεις της παγκόσμιας ζήτησης, αλλά και τις ευκαιρίες που παρέχει το αναπτυξιακό εργαλείο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Recovery and Resilience Facility-RRF).
  • Ενίσχυση των παραδοσιακών αγορών εισερχόμενου τουρισμού και ανάπτυξη νέων, ιδίως κατόπιν της στρατηγικής προτεραιοποίησης του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης 2022.
  • Ισόρροπη γεωγραφικά προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με ζητούμενο τη γεωγραφική διασπορά των επισκεπτών/μερίδιο Περιφερειών και εφαρμογή του προτεινόμενου brand architecture.

 

 

Ειδικοί Στόχοι Μάρκετινγκ: 

·       Προβολή των ειδικών μορφών τουρισμού σε σχέση με τη συνολική προβολή της χώρας σε ποσοστιαία αναλογία διαφημιστικής δαπάνης (ενέργειες διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων) άνω του 50%, δίνοντας προτεραιότητα στον τουρισμό υπαίθρου-ορεινό, ευεξίας, γαστρονομικό, πολιτιστικό, αναψυχής και πολυτέλειας.

·       Tailor made υιοθέτηση online και offline σύγχρονων επικοινωνιακών τακτικών ανά αγορά-στόχο, κατάλληλων να προσεγγίσουν τα κρίσιμα κοινά (opinion leaders).

·        Ειδική στόχευση στους ψηφιακούς νομάδες.

·       Τόνωση του εγχώριου τουρισμού, ιδίως κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες.

·      Αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας που υποδεικνύεται από τα Γραφεία ΕΟΤ Εξωτερικού και εμφανίζεται ad hoc-για στόχευση σε ξένες τουριστικές επιχειρήσεις που οργανώνουν ή πρακτορεύουν ταξίδια στην Ελλάδα.

·      Αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων της πλατφόρμας και της εφαρμογής visitGreece.

Το Τουριστικό Προϊόν

Για το έτος 2022, προτείνεται η εκτεταμένη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος στις κύριες/παραδοσιακές αγορές καθώς και η σταθερή ανάπτυξη του brand της χώρας σε προτεραιοποιημένες αναδυόμενες αγορές-στόχους. Για το λόγο αυτό, η επικοινωνία προτείνεται να εστιάζει πρώτιστα στους εξής θεματικούς άξονες:

·         Ήλιος και θάλασσα

·         Τουρισμός ευεξίας και αναζωογόνησης (wellness)

·         Τουρισμός πολυτελείας

·         Υπαίθριες δραστηριότητες

·         Τουρισμός Περιπέτειας

·         Καταδυτικός τουρισμός

·         Γαστρονομία

·         Κινηματογραφικός Τουρισμός

·         Πολιτιστικός Τουρισμός

 

Δευτερευόντως, συνδυαστικά με τους ανωτέρω θεματικούς άξονες, διατηρείται η προβολή και προώθηση των θεματικών/εναλλακτικών προϊόντων  που είναι σημαντικοί για τον ελληνικό τουρισμό , και η ανάπτυξή τους αποτελεί διαχρονικό στόχο του ΕΟΤ.

·         Πολιτιστικός Τουρισμός

·         Θρησκευτικός / Προσκυνηματικός τουρισμός

·         Τουρισμός Πόλεων / City breaks

·         Αθλητικός τουρισμός  - Προπονητικός τουρισμός

·         Συνεδριακός τουρισμός/τουρισμός κινήτρων

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΓ ΕΟΤ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2022

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.