ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για τη μίσθωση ακινήτου 400-450 τ.μ., για την άμεση στέγαση της ΠΥΤ Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα)

Μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές και συνέχιση του με προφορική μειοδοσία, για τη μίσθωση ακινήτου  400-450 τ.μ., ώστε να χρησιμοποιηθεί για την άμεση στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα) για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της μίσθωσης.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου και ώρα 13.00
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια μηχανήματος φωτοαντιγραφής, εκτυπωτή πλαστικών καρτών και σαρωτή φωτογραφιών για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) μηχανήματος φωτοαντιγραφής, ενός (1) εκτυπωτή πλαστικών καρτών και ενός (1) σαρωτή φωτογραφιών για την κάλυψη των αναγκών του. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (4.500€) συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α για το μηχάνημα φωτοαντιγραφής, και τεσσάρων χιλιάδων και εννιακοσίων ευρώ (4.900€) συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. για τα υπόλοιπα προϊόντα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012.
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού προτίθεται να προβεί στην προμήθεια δέκα (10) τροχήλατων συρταροθηκών, δύο (2)  Διευθυντικών καθισμάτων και πέντε (5) καθισμάτων εργασίας για την κάλυψη των αναγκών του. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (2.500€) συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012.
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», με προϋπολογισμό 1.310.000,00 ΕΥΡΩ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 10:00.

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ"

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (ΠΗΓΕΣ ΚΥΡΓΙΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, ΒΟΪΡΑΝΗΣ), ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», με προϋπολογισμό 1.850.000,00 ΕΥΡΩ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 10:00.

- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΜΟΥ"

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΜΟΥ», με προϋπολογισμό 5.200.000,00 ΕΥΡΩ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 10:00.
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ( ΕΟΤ), προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες σε Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού ( ΠΥΤ ) , με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό του κτιρίου του Υπουργείου Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρήσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό του κτιρίου επί της Λ. Αμαλίας 12 όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012.

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο Υπουργείο Τουρισμού, για δράσεις κατάρτισης Aνθρώπινου Δυναμικού σε θέματα Τουρισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την υποβολή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο Υπουργείο Τουρισμού, για δράσεις κατάρτισης Aνθρώπινου Δυναμικού σε θέματα Τουρισμού.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Παρασκευή 23-11-2012 και ώρα 14:30.

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (09/11/2012 - 11:56)

- Τελική βαθμολογία Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

- Απόφαση έγκρισης τελικών αποτελεσμάτων διαγωνισμού και ανάθεσης του έργου

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.