ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Πρόχειρος διαγωνισμός για την έκθεση τουρισμού Arabian Travel Market

Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου της κατασκευής,  εξοπλισμού, διακόσμησης και μετά το πέρας της  έκθεσης της αποξήλωσης και απομάκρυνσης από τον  εκθεσιακό χώρο, του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού Arabian Travel Market, η οποία θα διεξαχθεί στo Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από 6 έως 9 Μαΐου 2013.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 και ώρα 10:00
Προκήρυξη μετατάξεων στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη , με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 17/4/2013 έως και 20/5/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση του καθημερινού καθαρισμού κτιρίων του ΕΟΤ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του καθημερινού καθαρισμού των  κτιρίων  επί των οδών: α)  Α. Τσόχα 7 (Κεντρική Υπηρεσία),  β) Α. Τσόχα 24 και Δ. Σούτσου 37 (Κεντρική Υπηρεσία), γ)  Αγ.  Άννης 64-66 περιοχής Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Κεντρική Αποθήκη ΕΟΤ) και δ) Διονυσίου Αρεοπαγίτου 18-20 (Γρ. Πληροφοριών ΕΟΤ Αθήνας), για χρονικό διάστημα τριών μηνών.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 2 Απριλίου 2013 και ώρα 09:30 π.μ.
Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Τρίτη 2 Απριλίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ.
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος μειοδοτικού διαγωνισμού για την συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων του ΕΟΤ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των εγκαταστάσεων του ΕΟΤ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ.
Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 και ώρα 10:30 π.μ.
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων αλληλογραφίας

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων αλληλογραφίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 2 Απριλίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ.
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για την κάλυψη των αναγκών του.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών: μέχρι την Τρίτη 19-03-2013 και ώρα 10:00 π.μ. στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, Αναστασίου Τσόχα 7, Τ.Κ. 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Διεύθυνση Διοικητικού – ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΙΣΟΓΕΙΟ).
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: Τρίτη 19-03-2013 και ώρα 10:30 π.μ. στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, Αναστασίου Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα.

- Προκήρυξη

- Πίνακας οικονομικής προσφοράς για ισοδύναμα αναλώσιμα

- Πίνακας οικονομικής προσφοράς για γνήσια αναλώσιμα

- Διευκρινίσεις

Διευκρινίσεις-2 

 

Διακήρυξη Υποέργου "Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση τουριστικών εμπειριών"

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει διεθνή ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 2 με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση τουριστικών εμπειριών», της Πράξης «ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» ΚΩΔ. ΟΠΣ 300442.

 

Λεπτομέριες Διαγωνισμού

Προκήρυξη Υποέργου 2 Πράξης "Πολυμεσική και Πολυτροπική Διαδικτυακή Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού της χώρας"
Αναθέτουσα Αρχή Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
Τίτλος Έργου Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση τουριστικών εμπειριών
Πηγή Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση"
Φορέας για τον οποίο προορίζεται το Έργο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.)
Τόπος Παράδοσης - Τόπος Παροχής Υπηρεσιών Αν. Τσόχα 7, Αθήνα, Τ.Κ. 11521
Προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.) 597.804,88 €
Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.) 717.365,86 €
Χρηματοδότηση Έργου Το έργο συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους
Χρόνος Υλοποίησης - Διάρκεια Έργου Είκοσι ένα (21) μήνες
Προθεσμία για Υποβολή Διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης 6 ημέρες μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης και 10 ημέρες το αργότερο προ της τελικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών
Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013, και ώρα 14:00 
Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών Στην έδρα του Ε.Ο.Τ. (Αν. Τσόχα 7, Αθήνα)
Ημερομηνία και Ώρα Αποσφράγισης Προσφορών Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013, και ώρα 10:30 
Ημερομηνία Τροποποίησης Διακήρυξης Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013
Αποστολή Παρατηρήσεων mitsaki_e@gnto.gr
Περίληψη Απόφασης Διακήρυξης http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/perilipsi_diakiriksis_Y2.pdf
Εκτελεστική Απόφαση Διακήρυξης
και ορθή επανάληψη αυτής

http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/Y2_diakiriski.pdf
 

http://www.gnto.gov.gr/sites/default/files/files_basic_pages/Y2_orthi_epanalipsi_ektelestikhs.pdf

Τροποποιημένα Τεύχη Διακήρυξης: Τεύχος Α (.pdf) (.doc)
  Τεύχος Β (.pdf) (.doc)
  Τεύχος C (.pdf) (.doc)
Παλιά Τεύχη Διακήρυξης:

Τεύχος Α (.pdf) (.doc)
Τεύχος Β (.pdf) (.doc)
Τεύχος C (.pdf) (.doc)

Παραρτήματα: C4.1 Σχέδιο Σύμβασης
  C4.2 Εγχειρίδιο Τουριστικής Ταυτότητας
  C4.3 Μελέτη marketing. Branding
  C4.4 Κατάλογος λημμάτων
  C4.5 Απόφαση για την Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την επόμενη τριετία (2011-2012-2013)

Έγκριση παράτασης διενέργειας διαγωνισμού

Έγκριση παράτασης διενέργειας διαγωνισμού - 2

Έγκριση παράτασης διενέργειας διαγωνισμού - 3

 

Απόφαση τροποποίησης των τευχών της διακήρυξης

 

Διευκρινίσεις επί των τροποποιημένων τευχών της διακήρυξης (09/10/2013) 

 

Διευκρινίσεις (Δεν ισχύουν καθότι αφορούν τα τεύχη της προκήρυξης πριν την τροποποίηση)

Διευκρινίσεις 2 (Δεν ισχύουν καθότι αφορούν τα τεύχη της προκήρυξης πριν την τροποποίηση)

 

Για τη βέλτιστη εμφάνιση, συστήνεται η προβολή της ιστοσελίδας να γίνει μέσω Mozilla Firefox.

Μετάταξη υπαλλήλων στον ΕΟΤ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες στην Κεντρική του Υπηρεσία (Τσόχα 7 Αμπελόκηποι Αθήνα), με μετάταξη υπαλλήλων των ειδικοτήτων:

- Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού/ειδικότητα λογιστής: 2 υπάλληλοι
- Κλάδος ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού/ειδικότητα λογιστής: 3 υπάλληλοι 
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: από 20/3/2013  έως και 22/4/2013
Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Καθαρισμός των Χώρων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΕΟΤ

 

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού – με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά την χαμηλότερη τιμή-για την επιλογή αναδόχου του έργου «Καθαρισμός των Χώρων όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΕΟΤ, ήτοι στα κτίρια επί των οδών: α) Α. Τσόχα 7 (Κεντρική Υπηρεσία), β) Α. Τσόχα 24 και Δ. Σούτσου 37 (Κεντρική Υπηρεσία), γ) Αγ. ΄Αννης 64-66 περιοχής Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Κεντρική Αποθήκη ΕΟΤ) και δ) Διονυσίου Αρεοπαγίτου 18-20 (Γρ. Πληροφοριών ΕΟΤ Αθήνας)» για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Ημερομηνία υποβολής προσφορών: μέχρι την Παρασκευή 22.3.2013 και ώρα 13.30  στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, Αναστασίου Τσόχα 7, Τ.Κ. 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Διεύθυνση Διοικητικού,– ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Ισόγειο)
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: Τρίτη 26.3.2013  και ώρα 10.30  και τόπος, το κτίριο που στεγάζεται ο Ε.Ο.Τ. επί της οδού Αναστασίου Τσόχα 7, Αμπελόκηποι Αθήνα.

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.