ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού CITE και ITB

Ο Ελληνικός Οργασνισμός Τουρισμού διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο (μετά το πέρας της κάθε έκθεσης) των περιπτέρων του Ε.Ο.Τ. στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού CHINA GUANGDONG INTERNATIONAL TOURISM INDUSTRY EXPO (CITE) Γκουαντζού Κίνας, και ΙΤΒ Asia Σιγκαπούρη.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Τρίτη 23 Ιουλίου 2013, ώρα 10:00
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: Τρίτη 23 Ιουλίου 2013, ώρα 10:30
- Διακήρυξη
- Περίληψη Διακήρυξης
- Σχέδια εκθέσεων CITE & ITB

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού εκτύπωσης του χάρτη της Ελλάδας

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου της εκτύπωσης του Χάρτη  «Ελλάδα» του Ε.Ο.Τ., με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο αριθμό προσφερομένων αντιτύπων στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό, ή τη χαμηλότερη τιμή μονάδας.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013 και ώρα 10:00.π.μ

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013 και ώρα 10:30 π.μ.

- Διακήρυξη

Διαδικασία διενέργειας επέκτασης των γλωσσών ξενάγησης των επαγγελματιών ξεναγών

Το Υπουργείο Τουρισμού διενεργεί διαδικασία επέκτασης των γλωσσών ξενάγησης των επαγγελματιών ξεναγών, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 20 του Κανονισμού Λειτουργίας Σχολών Ξεναγών.

- Απόφαση

Διαγωνισμός κατασκευής περιπτέρων για τις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις TOP RESA, EIBTM και ILTM

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή των περιπτέρων του Ε.Ο.Τ. στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού TOP RESA Παρίσι, Ε.Ι.Β.Τ.Μ. Βαρκελώνη, και I.L.T.M. Cannes, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Τρίτη 30 Ιουλίου 2013, ώρα 10:00
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: Τρίτη 30 Ιουλίου 2013, ώρα 10:30

- Διακήρυξη

- Περίληψη Διακήρυξης

- Σχέδια Εκθέσεων

- EIBTM

- EIBTM Φωτορεαλιστικά*

- Στοιχεία επικοινωνίας με το εκθεσιακό κέντρο EIBTM Βαρκελώνης

- Κάτοψη έκθεσης ILTM

- Θέση περιπτέρου ΕΟΤ στην έκθεση ILTM

 

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φωτορεαλιστικά παραθέτονται μόνο ως παράδειγμα υλοποίησης των σχεδίων καθότι είναι από την περσινή έκθεση ΕΙΒΤΜ στην οποία ο χώρος περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. ήταν μεγαλύτερος.

 

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού προβολής της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού
Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού στις εξής κατηγορίες:
 α) Μονταρισμένα σύντομα θεματικά βίντεο διάρκειας 1 λεπτού κατάλληλα για προβολή στο διαδίκτυο αλλά και σε τηλεοπτικά δίκτυα βασισμένα σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες και συνιστώσες του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω καθώς και
 β) Παραλλαγές των σύντομων αυτών βίντεο, ίδιας διάρκειας και τέλος
 γ) Αμοντάριστα πλάνα από το ίδιο ανωτέρω υλικό, προκειμένου αυτά να χρησιμεύσουν ως image/video bank του Οργανισμού.
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι Δευτέρα 08 Ιουλίου 2013 και ώρα 10:00.π.μ
Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Δευτέρα 08 Ιουλίου 2013 και ώρα 10:30 π.μ.

 

Πρόχειρος διαγωνισμός για τη φύλαξη του κτιρίου της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΟΤ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί το έργο της επίβλεψης και φύλαξης των εγκαταστάσεων όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του ΕΟΤ στο κτίριο επί της οδού Αν. Τσόχα 7.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 και ώρα 09:00 π.μ.
Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ.

- ΑΠΟΦΑΣΗ

Δράση «ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα»

Η Δράση «ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα», συνολικού π/υ 80 εκατ. €, αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και Ναυτιλίας?Αιγαίου και Τουρισμού, που αποσκοπεί, στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στην λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή/και επιχειρηματικής ανάπτυξης, με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) και με τη συνδρομή κεφαλαίων του ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διάρκεια υποβολής προτάσεων: άρχεται την 10.06.2013 και μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της Δράσης.

- Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς υπο σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στη δράση «ΤΕΠΙΧ - νησιωτική τουριστική επιχειρηματικότητα»

Πρόχειρος διαγωνισμός κατασκευής περιπτέρου ΕΟΤ για την έκθεση ΒΙΤΕ στο Πεκίνο
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού  BEIJING INTERNATIONAL TOURISM EXPO (BITE), η οποία θα διεξαχθεί από 21 έως 23 Ιουνίου 2013 στο Πεκίνο Κίνας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:00.
Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:30. 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα, για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού.

Το Υπουργείο Τουρισμού προτίθεται να προβεί σε προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα, για την κάλυψη των αναγκών του. Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών και σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17 Μαϊου 2013, ημέρα Παρασκευή.
Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 20 Μαϊου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόχειρος διαγωνισμός κατασκευής περιπτέρου για τη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΜΕΧ στη Φρανκφούρτη

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στη διεθνή έκθεση τουρισμού «ΙΜΕΧ», η οποία θα διεξαχθεί από 21 έως 23 Μαΐου 2013 στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 και ώρα 10:00.
Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 και ώρα 10:30.
- Διακήρυξη

- Κάτοψη έκθεσης

- Κάτοψη περιπτέρου ΕΟΤ

- Banners

- Modules

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.