ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
29/04/2021 - Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, των περιπτέρων ΕΟΤ σε δύο Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, του περιπτέρου ΕΟΤ στις ακόλουθες δύο Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού TTG 2021 (Ρίμινι, Ιταλία, 13-15/10/2021) και IFTM TOP RESA 2021 (Παρίσι, Γαλλία, 05-08/10/2021)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής.

 

 

Το σύνολο των εγγράφων του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 110016.

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ηλεκτρονικός, ανοικτός, άνω  των ορίων.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μέχρι την 01-06-2021 και ώρα 17:00

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Γενικό Πρωτόκολλο (5ος όροφος, Γραφείο 5.15) ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 21 Αθήνα.  Ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 07:30 – 15:00

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

26/02/2021 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑRCO POLO ΕΝΑΡΞΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ

Τα βραβεία Τουρισμού Marco Polo δημιουργήθηκαν το 2019 από τις 17 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Κίνας «17 + 1»: (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία και Σλοβακία).

 

Για 3η συνεχή χρονιά, η Πρωτοβουλία 17+1 για την τουριστική συνεργασία, αποστέλλει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Τουριστικό Βραβείο Μarco Polo. Όπως και τα προηγούμενα έτη, το Χρυσό, Αργυρό και Χάλκινο Βραβείο θα αναγνωρίζουν τη συμβολή ιδιωτικών επιχειρήσεων  - ταξιδιωτικών πρακτόρων και ταξιδιωτικών γραφείων - που εδράζονται στις Χώρες ΚΑΕ μέλη της Πρωτοβουλία 17+1 και που έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν ή υπηρεσία για Κινέζους επισκέπτες, εστιάζοντας στην τοπική ιστορία, τις παραδόσεις και την κουλτούρα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ή που στοχεύουν σε μια ομάδα ταξιδιωτών ειδικού ενδιαφέροντος. Τα τουριστικά προϊόντα ή υπηρεσίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις από τις Χώρες ΚΑΕ και θα είναι όσα έχουν υλοποιηθεί/παρασχεθεί μετά τον Ιανουάριο του 2018.

 

Φέτος, η διεθνής κριτική επιτροπή θα δώσει έμφαση στις βιώσιμες και πράσινες πτυχές του προϊόντος, καθώς και στον σχεδιασμό του, με γνώμονα το σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες.

 

Εκτός από τη βασική κατηγορία Τουριστικού Βραβείου Marco Polo, θα απονεμηθεί και τιμητικό βραβείο, το οποίο μπορούν να διεκδικήσουν υποβάλλοντας αίτηση, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες φιλικές προς τους Κινέζους επισκέπτες.

 

 

Οι νικητές θα φέρουν την ένδειξη «Marco Polo- βραβευμένο προϊόν, υπό την Πρωτοβουλία  Κίνας/Χωρών ΚΑΕ για την τουριστική συνεργασία» για ένα έτος.
 

Οι ενδιαφερόμενοι τουριστικοί φορείς: ταξιδιωτικοί πράκτορες, ταξιδιωτικά γραφεία και ξενοδοχειακές μονάδες καλούνται να συμμετάσχουν. Όλο το σχετικό υλικό καθώς και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το τουριστικό Βραβείο Marco Polo είναι διαθέσιμες από το Συντονιστικό Κέντρο για τον Τουρισμό (CEE Center), στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tcc@mfa.gov.hu. Το Συντονιστικό Κέντρο για τον Τουρισμό δύναται να προσφέρει, επίσης, καθοδήγηση εξ αποστάσεως στους αιτούντες που το επιθυμούν, κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Η χρονική διάρκεια υποβολής  των αιτήσεων ορίζεται από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου τ.έ.  

 

Περαιτέρω πληροφορίες στα έντυπα συμμετοχής.

 

Tourism Award_Marco Polo_Guidelines_2021

 

Tourism Award Marco Polo_Application Rules_2021

 

Tourism Award_Marco Polo_Application Form_2021

 

Tourism Award Marco Polo_2021_Eligibility and Evaluation Criteria

 

19/02/2021 - Διακήρυξη διαγωνισμού:«Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, του περιπτέρου ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού MATKA 2021 που θα διεξαχθεί από 21 έως 23 Μαΐου στο Ελσίνκι»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, του περιπτέρου ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού MATKA 2021 που θα διεξαχθεί από 21 έως 23 Μαΐου στο Ελσίνκι», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Συνοπτικός , ανοικτός

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μέχρι την 05/03/2021 και ώρα  15:00.

 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία:

 

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

-ΤΕΥΔ

 

-ΣΧΕΔΙΑ (16 αρχεία)

 

10/02/2021 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2021 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού

Πρόσκληση

 

Η πρόσκληση θα βρίσκεται αναρτημένη και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού: www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr .

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, για τις επιχειρήσεις, ορίζεται η Δευτέρα 12.4.2021

 

Συνοδευτικά πρόσκλησης (Παραρτήματα Ι-ΙΙ-ΙΙΙ) και τα υποδείγματα (1 και 2) της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

 

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

Υπόδειγμα 1

Υπόδειγμα 2

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου: «Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων του Οργανισμού»

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων του Οργανισμού» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής.

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Συνοπτικός , ανοικτός

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 08/02/2020 και ώρα  15:00.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  Τετάρτη 10-02-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

 

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

-ΤΕΥΔ

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών της υπ' αριθ. 8629/05-10-2020 διακήρυξης
Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, ως προς το Τμήμα 5, «SALON DES VACANCES» της υπ' αριθ. 8629/05-10-2020 διακήρυξης
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογή αναδόχου του έργου «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, των περιπτέρων ΕΟΤ σε πέντε Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού, έτους 2021»

Το σύνολο των εγγράφων του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 99834.

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ηλεκτρονικός, ανοικτός, άνω  των ορίων.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μέχρι την 04-11-2020 και ώρα 17:00

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Γενικό Πρωτόκολλο (5ος όροφος, Γραφείο 5.15) ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 21 Αθήνα.  Ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 07:30 – 15:00


Προκήρυξη

 

Διευκρινίσεις  NEO

 

Απόφαση Ματαίωσης Τμήματος 5 (SALON DES VACANCES)   NEO

 

Απόφαση Παράτασης  NEO

 

Διευκρινίσεις ως προς την παράταση  NEO

 

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων σε Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτερικού.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προκηρύσσει,την πλήρωση πέντε (5) θέσεων ως εξής, στις κάτωθι Υπηρεσίες Εξωτερικού:

 

Θέση Προϊσταμένου:

1. Υπηρεσία ΕΟΤ Αυστρίας, με έδρα τη Βιέννη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Αυστρία, την Ελβετία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία
2. Υπηρεσία ΕΟΤ Σερβίας, με έδρα το Βελιγράδι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Σερβία, την Κροατία και τη Σλοβενία
3. Υπηρεσία ΕΟΤ Τουρκίας, με έδρα την Κωνσταντινούπολη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Τουρκία
4. Υπηρεσία ΕΟΤ Γερμανίας, με έδρα τη Φρανκφούρτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
 

Θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου:

5. Υπηρεσία ΕΟΤ Ρωσίας και Κ.Α.Κ., με έδρα τη Μόσχα και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Ρωσία, τα Κ.Α.Κ (εκτός Βαλτικής) και τη Γεωργία
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου:«Υποστήριξη Μηχανογραφικής Εφαρμογής Λογιστικής Παρακολούθησης του ΕΟΤ και Ενιαίου Συστήματος Μισθοδοσίας - Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού»

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Υποστήριξη Μηχανογραφικής Εφαρμογής Λογιστικής Παρακολούθησης του ΕΟΤ και Ενιαίου Συστήματος Μισθοδοσίας - Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής

 

Το σύνολο των εγγράφων του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 95271.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ηλεκτρονικός, ανοικτός, κάτω  των ορίων.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μέχρι την 24-08-2020 και ώρα 17:00
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Γενικό Πρωτόκολλο (5ος όροφος, Γραφείο 5.15) ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 21 Αθήνα.  Ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 07:00 – 15:00
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.