ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
12/01/2022 - Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου: «Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων του Οργανισμού», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά

 

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου: «Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού και Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων του Οργανισμού», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής, όπως προσδιορίζεται ειδικότερα κατωτέρω:

 

Το σύνολο των εγγράφων του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 153843.

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ηλεκτρονικός, ανοικτός, κάτω  των ορίων.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μέχρι την 27-01-2022

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Γενικό Πρωτόκολλο (5ος όροφος, Γραφείο 5.15) ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 21 Αθήνα.  Ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 07:30 – 15:00

 

Περίληψη Διακήρυξης

29/11/2021 - Προκήρυξη διαγωνισμού (περίπτερα ΕΟΤ στις εκθέσεις τουρισμού HOLIDAY WORLD & ITB BERLIN)

 

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, των περιπτέρων ΕΟΤ στις ακόλουθες δυο (2) Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού HOLIDAY WORLD 2022 (Πράγα, Τσεχία, 18-20 Μαρτίου 2022) και ITB BERLIN 2022 (Βερολίνο, Γερμανία, 9-13 Μαρτίου 2022)», με χρήση επισπευσμένης διαδικασίας, όπως προσδιορίζεται ειδικότερα κατωτέρω:

 

 

Το σύνολο των εγγράφων του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 143899.

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ηλεκτρονικός, ανοικτός, άνω  των ορίων.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μέχρι την 13-12-2021 και ώρα 17:00

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Γενικό Πρωτόκολλο (5ος όροφος, Γραφείο 5.15) ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 21 Αθήνα.  Ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 07:30 – 15:00

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

25/10/2021 - Aνοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, του περιπτέρου ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθ. TTR 2022

 

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, του περιπτέρου ΕΟT  στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TTR 2022  (Βουκουρέστι, Ρουμανία, Φεβρουάριος 2022)»,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής.

 

 

Το σύνολο των εγγράφων του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 141400.

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ηλεκτρονικός, ανοικτός, άνω  των ορίων.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μέχρι την 19-11-2021 και ώρα 17:00

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Γενικό Πρωτόκολλο (5ος όροφος, Γραφείο 5.15) ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 21 Αθήνα.  Ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 07:30 – 15:00

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

21/10/2021 - H Τιμητική Διάκριση των βραβείων τουρισμού Marco Polo για το 2021 απονέμεται στο ξενοδοχείο Kempinski Hotel Corvinus.

Για 3η χρονιά, η Πρωτοβουλία Κίνας-Χωρών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για τη τουριστική συνεργασία, επιβράβευσε επιχειρήσεις τουρισμού και φιλοξενίας για την προσφορά των καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην αύξηση του εξερχόμενου τουρισμού από την Κίνα προς την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
 

Φέτος δέκα ξενοδοχεία της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης υπέβαλαν αίτηση για το Τιμητική Διάκριση των βραβείων τουρισμού Marco Polo. Δεδομένου ότι η πανδημία επηρεάζει ακόμη τον διεθνή τουρισμό και τις γενικότερες τάσεις του κλάδου, κάθε ένας από τους συμμετέχοντες χρήζει ιδιαίτερης αναγνώρισης.
 

Χάρη στις ολοκληρωμένες, φιλικές προς τους Κινέζους τουρίστες, υπηρεσίες του, το Kempinski Hotel Corvinus αποδείχθηκε ότι αξίζει την τιμητική διάκριση του βραβείου Τουρισμού Marco Polo το 2021. Το νικητήριο ξενοδοχείο θα φέρει, εφεξής και για ένα έτος, την ένδειξη «Τουριστικό Βραβείο Marco Polo, υπό την Πρωτοβουλία Κίνας/Χωρών ΚΑΕ για την τουριστική συνεργασία».
 

Η συμμετοχή και η προσπάθεια των άλλων εννέα αιτούντων, Hotel Lotus Therme, Hotel Mercure Budapest City Center, Hotel Mercure Budapest Korona, Mercure Ibis Castle Hill, Hotel Nemzeti Budapest, Novotel Budapest Danube, Hotel Park Ruma, Zepter Hotel Bajina Basta και Zoned Expo DOO Kopaonik στην κινεζική αγορά, αξίζουν επίσης ιδιαίτερης αναφοράς.

 

Η Ευρώπη αποτελεί τον δεύτερο προορισμό εξερχόμενου τουρισμού από την Κίνα, αλλά η περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ήταν λιγότερο γνωστή στην εν λόγω αγορά. Η δημοτικότητα της περιοχής της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης άρχισε να αυξάνεται το 2014 και το 2019 υποδέχθηκε 2,2 εκατομμύρια Κινέζους επισκέπτες, παρουσιάζοντας αύξηση 315% σε σύγκριση με μία πενταετία πριν. Τα διαθέσιμα στοιχεία προβλέπουν ότι οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν με αξιώσεις τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Δυτικής Ευρώπης, μετά το πέρας της πανδημίας.
 

Οι επιχειρήσεις τουρισμού και φιλοξενίας της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης παραμένουν αφοσιωμένες στη διατήρηση της καλής συνεργασίας και προετοιμάζονται για την επανέναρξη του τουρισμού από την Κίνα, σύγχρονες προσφερόμενες υπηρεσίες για όλες τις ηλικιακές ομάδες ταξιδιωτών με διαφορετικά ενδιαφέροντα. Η περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης επιθυμεί να υπερέχει ως προς τη στόχευση Κινέζων ταξιδιωτών.
 

27/09/2021 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, του περιπτέρου ΕΟΤ στις ακόλουθες έξι (6) Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού FERIENMESSE WIEN (Βιέννη, 13-16 Ιανουαρίου 2022), VAKANTIEBEURS (Ουτρέχτη, 12-16 Ιανουαρίου 2022), FITUR (Μαδρίτη, 19-23 Ιανουαρίου 2022) MATKA (Ελσίνκι, 19-23 Ιανουαρίου 2022), SALON DES VACANCES (Βρυξέλλες, 3-6 Φεβρουαρίου 2022) και, FERIE FOR ALLE (Χέρνινγκ, 25-27 Φεβρουαρίου 2022), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής.

 

 

 

 

Το σύνολο των εγγράφων του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 139673.

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ηλεκτρονικός, ανοικτός, άνω  των ορίων.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μέχρι την 25-10-2021 και ώρα 17:00

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Γενικό Πρωτόκολλο (5ος όροφος, Γραφείο 5.15) ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 21 Αθήνα.  Ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 07:30 – 15:00

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

02/08/2021 - Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, του περιπτέρου ΕΟΤ σε δύο διεθνείς εκθέσεις

«Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, του περιπτέρου ΕΟΤ στις ακόλουθες δύο Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού IBTM World 2021 (Βαρκελώνη, Ισπανία, 30/11-02/12/2021) και ILTM 2021 (Κάννες, Γαλλία, 06-09/12/2021)».

 

Το σύνολο των εγγράφων του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 134886.

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ηλεκτρονικός, ανοικτός, άνω  των ορίων.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μέχρι την 30-08-2021 και ώρα 17:00.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Γενικό Πρωτόκολλο (5ος όροφος, Γραφείο 5.15) ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 21 Αθήνα.  Ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 07:30 – 15:00

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων σε Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτερικού

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προκηρύσσει, την πλήρωση δύο (2) θέσεων Προϊσταμένου και δύο (2) Αναπληρωτή Προϊσταμένου στις κάτωθι Υπηρείες Εξωτερικού:

 

Θέση Προϊσταμένου:

 

  1. Υπηρεσία ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας, με έδρα το Λονδίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία
  2. Υπηρεσία ΕΟΤ Ρωσίας και Κ.Α.Κ., με έδρα τη Μόσχα και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Ρωσία, τα Κ.Α.Κ (εκτός Βαλτικής) και τη Γεωργία

 

Θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου:

 

  1. Υπηρεσία ΕΟΤ Αμερικής, με έδρα τη Νέα Υόρκη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τα κράτη της Βόρειας Αμερικής.
  2. Υπηρεσία ΕΟΤ Σκανδιναβίας, με έδρα τη Στοκχόλμη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Δανία, την Ισλανδία και τις χώρες της Βαλτικής

 

Προκήρυξη

29/04/2021 - Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, των περιπτέρων ΕΟΤ σε δύο Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού

Ο ΕΟΤ προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, του περιπτέρου ΕΟΤ στις ακόλουθες δύο Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού TTG 2021 (Ρίμινι, Ιταλία, 13-15/10/2021) και IFTM TOP RESA 2021 (Παρίσι, Γαλλία, 05-08/10/2021)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής.

 

 

Το σύνολο των εγγράφων του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 110016.

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ηλεκτρονικός, ανοικτός, άνω  των ορίων.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μέχρι την 01-06-2021 και ώρα 17:00

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Γενικό Πρωτόκολλο (5ος όροφος, Γραφείο 5.15) ΕΟΤ, Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 21 Αθήνα.  Ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 07:30 – 15:00

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

26/02/2021 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑRCO POLO ΕΝΑΡΞΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ

Τα βραβεία Τουρισμού Marco Polo δημιουργήθηκαν το 2019 από τις 17 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Κίνας «17 + 1»: (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία και Σλοβακία).

 

Για 3η συνεχή χρονιά, η Πρωτοβουλία 17+1 για την τουριστική συνεργασία, αποστέλλει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Τουριστικό Βραβείο Μarco Polo. Όπως και τα προηγούμενα έτη, το Χρυσό, Αργυρό και Χάλκινο Βραβείο θα αναγνωρίζουν τη συμβολή ιδιωτικών επιχειρήσεων  - ταξιδιωτικών πρακτόρων και ταξιδιωτικών γραφείων - που εδράζονται στις Χώρες ΚΑΕ μέλη της Πρωτοβουλία 17+1 και που έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν ή υπηρεσία για Κινέζους επισκέπτες, εστιάζοντας στην τοπική ιστορία, τις παραδόσεις και την κουλτούρα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ή που στοχεύουν σε μια ομάδα ταξιδιωτών ειδικού ενδιαφέροντος. Τα τουριστικά προϊόντα ή υπηρεσίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις από τις Χώρες ΚΑΕ και θα είναι όσα έχουν υλοποιηθεί/παρασχεθεί μετά τον Ιανουάριο του 2018.

 

Φέτος, η διεθνής κριτική επιτροπή θα δώσει έμφαση στις βιώσιμες και πράσινες πτυχές του προϊόντος, καθώς και στον σχεδιασμό του, με γνώμονα το σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες.

 

Εκτός από τη βασική κατηγορία Τουριστικού Βραβείου Marco Polo, θα απονεμηθεί και τιμητικό βραβείο, το οποίο μπορούν να διεκδικήσουν υποβάλλοντας αίτηση, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες φιλικές προς τους Κινέζους επισκέπτες.

 

 

Οι νικητές θα φέρουν την ένδειξη «Marco Polo- βραβευμένο προϊόν, υπό την Πρωτοβουλία  Κίνας/Χωρών ΚΑΕ για την τουριστική συνεργασία» για ένα έτος.
 

Οι ενδιαφερόμενοι τουριστικοί φορείς: ταξιδιωτικοί πράκτορες, ταξιδιωτικά γραφεία και ξενοδοχειακές μονάδες καλούνται να συμμετάσχουν. Όλο το σχετικό υλικό καθώς και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το τουριστικό Βραβείο Marco Polo είναι διαθέσιμες από το Συντονιστικό Κέντρο για τον Τουρισμό (CEE Center), στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tcc@mfa.gov.hu. Το Συντονιστικό Κέντρο για τον Τουρισμό δύναται να προσφέρει, επίσης, καθοδήγηση εξ αποστάσεως στους αιτούντες που το επιθυμούν, κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Η χρονική διάρκεια υποβολής  των αιτήσεων ορίζεται από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου τ.έ.  

 

Περαιτέρω πληροφορίες στα έντυπα συμμετοχής.

 

Tourism Award_Marco Polo_Guidelines_2021

 

Tourism Award Marco Polo_Application Rules_2021

 

Tourism Award_Marco Polo_Application Form_2021

 

Tourism Award Marco Polo_2021_Eligibility and Evaluation Criteria

 

19/02/2021 - Διακήρυξη διαγωνισμού:«Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, του περιπτέρου ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού MATKA 2021 που θα διεξαχθεί από 21 έως 23 Μαΐου στο Ελσίνκι»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο, μετά το πέρας της έκθεσης, του περιπτέρου ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού MATKA 2021 που θα διεξαχθεί από 21 έως 23 Μαΐου στο Ελσίνκι», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Συνοπτικός , ανοικτός

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Μέχρι την 05/03/2021 και ώρα  15:00.

 

Επισυνάπτονται τα παρακάτω σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία:

 

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

-ΤΕΥΔ

 

-ΣΧΕΔΙΑ (16 αρχεία)

 

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.